CZŁONKOWIE KMT „WENA”

 

W ciągu dwudziestu lat KMT Wena miała ponad stu członków, ale tylko niektórzy „zamustrowali się” na dłuższy, kilkuletni okres. Zdecydowana na „wielolecie” była połowa członków Klubu. Oczywiście, część i tych twórców po kilku latach rozstała się Klubem, zajmując się przede wszystkim wychowywaniem dzieci, studiami, emigrując w poszukiwaniu pracy, „idąc w kamasze”, bądź znajdując inne ważne powody. Wymienić tutaj należy przede wszystkim takich twórców:

 

1.      Adamczyk (Byrka) Gabriela 

2.      Bąbel Lidia

3.      Brzezicka Marta                                                                   

4.      Brzozowska Magdalena          

5.      De Wit Jakub                                                                      

6.      Dobrowolska Małgorzata        

7.      Górniak Jerzy (Jerry)

8.      Jański Andrzej                

9.      Jakubowski Mirek              

10.   Kaca Sabina                    

11.   Kaszyński Łukasz              

12.   Kownacka Magdalena            

13.   Łuczkiewicz Elżbieta          

14.   Malinowska Aleksandra         

15.   Małańczuk Marzena                                                 

16.   Mamzer Dorota                                                                    

17.   Ogonowski Krzysztof           

18.   Pniaczek Oliwia               

19.   Pankiewicz Sandra             

20.   Piasecki Tomasz                              

21.   Ruzik Monika                                                                      

22.   Słodka Edyta                                                                       

23.   Steć Wioletta                                                                      

24.   Stopa Daria                   

25.   Wawrzynkiewicz Klaudia                                          

26.   Wiecheć Barbara

27.   Woźniacki Janusz  

Bywa, że w poetyckich imprezach uczestniczą jeszcze Daria Stopa, Jerzy Górniak, Sandra Pankiewicz, Janusz Woźniacki i Łukasz Kaszyński.

Spora grupa wciąż trwa wiernie przy „Wenie”, uczestnicząc w klubowych spotkaniach, bądź podtrzymując kontakt za pośrednictwem poczty internetowej. Z satysfakcją wymieniam tu następujących młodych Twórców:

 

1.      Boczarski Adam                                                                   

2.      Gaś Małgorzata

3.      Gaweł Magdalena                                                                

4.      Jazłowiecka Andrzelika                                             

5.      Kaca Ewa                                                                           

6.      Kalinowski Grzegorz

7.      Klimas (Biegańska) Agnieszka

8.      Kołakowska Marika

9.      Krewska Bożena

10.   Kurowski Mirosław

11.   Obuchowska Marta                                                  

12.   Pasiecznik Marcin   

13.   Smoch Bożena

14.   Szuster Urszula                                                                   

15.   Tomaszewska Ilona     

                                                                        

Najnowsze „nabytki kadrowe” Weny, to Marta Obuchowska - autorka kilkudziesięciu bajek, satyr i tłumaczeń (zwłaszcza z języka niemieckiego), oraz bardzo młode dziewczę tworzące piękne, dojrzałe wiersze o miłości – Ilona Tomaszewska. Jest jeszcze grupa indywidualnych twórców przychodzących na spotkania „doraźnie”, więc niech tak pozostanie według ich woli.

 

Chęć przystania do „Weny” wyraziła kilka tygodni temu spora grupa pisujących do szuflady emerytów i rencistów, zrzeszonych w Uniwersytecie III wieku – na razie poprzestano na słownej deklaracji.

 

Wenianom zawsze towarzyszyła pewna grupa twórców dorosłych, mających spory własny dorobek. Na pierwszym miejscu wymienię poetkę Karolinę Turkiewicz-Suchanowską, założycielkę „Weny” i jej wieloletnią opiekunkę. Przez dłuższy czas był w Klubie również poeta Kordian Michalak, a także Wilhelm Karud oraz Tadeusz Nowak – ich wiersze i notki biograficzne znaleźć można w  „Poetyckim zjawisku”, a także na internetowych stronach „Weny”.

 

Wciąż są z Weną (tworząc swoistą „Grupę wsparcia”): Czesława Kosturek, Teresa Hruby, Kazimierz A. Drapiewski, Małgorzata Pasznicka i Mariusz Buczek z Wołczyna, Stanisław Młynarski z Głogówka, Aleksandra Patelska, Grażyna Samulewicz, Lesław Urbanek ze Skomielnej Czarnej i…

 

tutaj pozwolę sobie, z pewną nieśmiałością, wymienić również własne nazwisko -

Opiekun KMT Wena

Kazimierz Jakubowski