KAZIMIERZ ANTONI DRAPIEWSKI – artysta-plastyk sympatyzujący od lat z Weną, czego dowodem są szaty graficzne wielu almanachów i tomików młodych twórców. Teka z jego dziełami jest ogromna, między innymi zaprojektował dla nas okładki niniejszego tomiku - nie wspominam już nawet o pięknych okolicznościowych scenografiach, jakie dla „Weny” stworzył. Przy tym wszystkim nasz Przyjaciel jest radnym Rady Miejskiej w Namysłowie.