Edmund Borzemski

 

LATAWCE CHWIL


                               Karolinie

Przechowujesz w sobie

duszę dziecka.

Pochylona

nad kolejnym

wierszem,

wypuszczasz kolorowe

latawce chwil.

Chcesz wszystkim

obwieścić radość.

 

 

 

 

POECI ODCHODZĄ


Pamięci Karoliny

 

Poeci odchodzą

niespodziewanie.

Ich ślad

odciska spadły

liść, a wspomnienia

niosą chmury.

 

Poeci odchodzą

niespodziewanie

w nie napisany

wiersz.

 

 

 

 

 

***


Karolinie Turkiewicz - Suchanowskiej


W Twoich wierszach

jest każdy mój krok.

Kiedy ożywiasz ciszę,

na ścianach zakwitają magnolie

i moja samotność

nie jest już samotna.