KILKA NOWALIJEK Z GRZĄDKI NAMYSŁOWSKIEJ KULTURY

 

ZAŚPIEWAŁ – I ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE

Mowa o Grzegorzu Kalinowskim… Znany dotychczas w KMT Wena jako twórca krótkich form literackich Grzegorz wystąpił tym razem jako wokalista… i to nie bez powodzenia. Jury konkursu przyznało mu I miejsce. Szczegóły można znaleźć na zamieszczonej poniżej kopii dyplomu. Swoją nagrodą Grześ sprawił wiele satysfakcji wszystkim Wenianom, toteż wszyscy członkowie Klubu (łącznie z jego opiekunem) wolaja gromko: Gratulujemy

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Gminy Namysłów oraz Namysłowski Ośrodek Kultury zapraszają na VI edycję Wojewódzkiego Konkursu

ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani twórcy, którzy dostarczą do dnia 24 kwietnia 2013 roku, na adres placówki w Namysłowie

(46 - 100 / Plac Powstańców Śląskich 2), prace z następujących dziedzin:

MALARSTWO - (format dowolny - maksymalnie 3 prace);

GRAFIKA – RYSUNEK  - (format dowolny - maksymalnie 3 prace);

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE (w tym RZEŹBA) - (techniki dowolne - maksymalnie 3 prace);

HAFT - KORONKARSTWO - (techniki dowolne - maksymalnie 3 prace);

FOTOGRAFIA – (kolorowa lub czarno-biała, minimalny format fotogramów 18 x 24 – maksym. 3 prace)

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA I MUZYCZNA :

- wiersze - maksymalnie 5 utworów w maszynopisie

- proza - maksymalnie 2 strony maszynopisu (strony znormalizowane)

- własnej kompozycji utwory muzyczne - maksymalnie 2 utwory na płycie CD

- piosenka i poezja śpiewana - maksymalnie 2 utwory na płycie CD + tekst w   maszynopisie

 

Prace anonimowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem autora), dołączyć kopertę z imieniem i nazwiskiem twórcy oraz dokładnym adresem i wykazem nadesłanych na Konkurs prac. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów i dyplomy dla wszystkich uczestników. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród w zależności od wartości artystycznej nadesłanych prac. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Dniu Działacza i Animatora Kultury 19 maja 2013 roku o godz. 14.00 w siedzibie Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

 

Wg.inf.wł-kj