MEDALU STRAŻACKIEGO HISTORIA KRÓTKA

 

W Skomielnej Czarnej od kilku lat działa poeta i publicysta Brat Lesław Urbanek. Jest on bez wątpienia spiritus movens ogólnopolskiego konkursu literackiego „O kwiat dziewięćsiła”, któremu patronuje Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej, zaś patronat honorowy roztoczył nad konkursem Prezes ZGZ OSP Waldemar Pawlak.

Od wielu lat współpracuję z Br. Lesławem, najczęściej uczestnicząc w konkursowych edycjach jako jeden z jurorów. Swoją wdzięczność wyrazili Strażacy ze Skomielnej w bardzo sympatyczny sposób, występując do swoich władz o przyznanie mi srebrnego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Medal przyznano mi w roku ubiegłym, ale do Skomielnej Czarnej jest bez mała 300 km (bo znajduje się ona za Myślenicami, obok Suchej Beskidzkiej), to najzwyczajniej tam na czas nie dotarłem (z wielu zresztą powodów). Brat Lesław zebrał wszystkie kalendarze, almanachy pokonkursowe, dołożył do tego dyplomy, nie zapominając o medalu – i taki cały pakulec dotarł do mnie ostatniego dnia stycznia 2014 roku.

 

Za wszystko serdecznie druhom z OSP w Skomielnej Czarnej dziękuję,

zaś Bratu Lesławowi „żmę serdecznie prawicę” (a niech i wirtualnie).

Wszystkim życzę niespożytego zdrowia i takiej samej weny –

 

Kazimierz Jakubowski