ATA 2013

 

Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej zorganizowano w Namysłowie po raz pierwszy w 1966 roku. Początkowo konkurs ten skierowany był do twórców z terenu Ziemi Namysłowskiej. Brały w nim udział osoby zajmujące się malarstwem, grafiką, fotografią, rękodziełem artystycznym, hafciarstwem, koronkarstwem, pamiątkarstwem, rzeźbą, poezją, itp. formami twórczości.

W miarę upływu lat te doroczne, cykliczne spotkania twórców nieprofesjonalnych przekształciły się - z niewielkiego lokalnego konkursu pokazującego dorobek miejscowych artystów, stał się konkursem o zasięgu ogólnopolskim. Do Namysłowa zjeżdżać zaczęli artyści z całej Polski. Stało się to dzięki nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Niewidomych z siedzibą w Kielcach, Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rydułtowach, Ośrodkiem Harcerskim przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Salonem Trzech Muz we Wrocławiu czy też Stowarzyszeniem Ludzi Twórczych Gminy Długołęka „Wachlarz”. Prace artystów z tych ośrodków prezentowane były również podczas cyklicznych wystaw indywidualnych laureatów konkursu pt. „Najlepsi z najlepszych – laureaci prezentują”.

Po raz pierwszy, w 1992 roku, przy wsparciu ówczesnego wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego udało się zorganizować I Wojewódzki Konkurs na Amatorską Twórczość Artystyczną „A to Polska właśnie...”. Następne konkursy pod tą nazwą nie odbyły się z powodu braku środków finansowych. Wspierani przez lokalnych sponsorów i władze samorządowe kontynuowaliśmy ideę konkursu, m.in. rugując z nazwy przymiotnik „amatorska”, by poszerzyć krąg twórców i pozbyć się pejoratywnego myślenia o dorobku twórczym i poziomie artystycznym. By zachować dotychczasową nazwę ATA – czytamy ją obecnie jako Aneks Twórczości Artystycznej.

(J.K.)

 

ODPIS Z PROTOKOŁU  KOMISJI  OCENIAJĄCEJ  PRACE NADESŁANE NA VI  EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU

ANEKS  TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ” NAMYSŁÓW  2013

 

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu są: 1. Namysłowski Ośrodek Kultury, 2. Samorząd Województwa Opolskiego, 3. Urząd Miejski w Namysłowie.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 156 autorów, którzy zgłosili ogółem 473 prace. Jury w składzie: Kazimierz Antoni Drapiewski, Krzysztof Norbert Wolf, Jadwiga Kawecka, Kazimierz Jakubowski, Aleksandra Patelska, Ryszard Radomiński, Róża Gerlach oceniło wszystkie zgłoszone prace, wyróżniając je w sposób następujący:

 

GRAFIKA I  RYSUNEK (17 twórców –  38 prac)

1.            I miejsce          Justyna Burkiewicz                   Ruda                Namysłów  

2.            II miejsce         Marcin Barański                        Marcin              Wilków

3.            III miejsce        Józef Rygiel                             Józek               Namysłów  

4.            Wyróżnienie      Maja Huk                                 jaMajka            Objazda   

 

MALARSTWO (40 twórców – 104 prace)

1.            I miejsce          Ewa Rybka                               Goplana           Kąty Wrocławskie

2.            II miejsce         Stanisław Rogalski                   Stach               Głuchołazy

3.            III miejsce        Maria Caban                             Aquarius           Murów

4.            Wyróżnienie      Maria Słaby                              Jesion              Wrocław  

5.            Wyróżnienie      Maria Kunecka                          Maszka             Wrocław  

6.            W. specjalne     Jadwiga Zając                           Jadwiga            Bystrzyca Kłodzka  

 

FOTOGRAFIA  (11 twórców – 31 prac)

1.            I miejsce          Damian Smyrda                        Damian            Kluczbork

2.            II miejsce         Artur Musiał                              Czarny             Namysłów

3.            III miejsce        Sylwester Kocot                        Sid                   Namysłów

4.            Wyróżnienie      Jarosław Szymczak                   Yardo               Namysłów

 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE (27 twórców – 82 prace)

1.            I miejsce          Piotr Nowicki                            NORD              Głuchołazy

2.            II miejsce         Kamilla Kasprzak                      Kamilla             Oleśnica

3.            III miejsce        Marek i Danuta Komuszyna       Dan-Ma            Oleśnica

4.            Wyróżnienie      Lidia Żytkiewicz                        Lila                  Oleśnica

 

HAFT I  KORONKARSTWO (27 twórców – 77 prac)

1.            I miejsce          Dorota Chmielewska                 Linck                Dzierżoniów

2.            II miejsce         Antonina Maciątek                    Tosia                Piława Dolna

3.            III miejsce        Danuta Wiszniewska                 Danuta             Namysłów

4.            Wyróżnienie      Teresa Hoffman                        Teresa              Dobroszyce

 

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA i MUZYKA (34 autorów – 141 utworów)

1.            I miejsce          Ewa Kaca                                Lunatyk, Dominik   Namysłów

2.            II miejsce         Malwina Kołodziej                     Insomnia             Namysłów

3.            II miejsce         Magdalena Kownacka               Cukier                 Namysłów

4.            III miejsce        Ewa Janiszewska                     Orbiliusz              Wrocław

5.            Wyróżnienie      Anna Mrózek                            AMk                    Namysłów

6.            Wyróżnienie      Urszula Stefania Korzonek        Rumianek            Skoczów

 

Łącznie w Konkursie przyznano 19 nagród (w tym 6 za I miejsce, 7 za II miejsce, 6 za III miejsce) oraz 9 wyróżnień.

 

Nagrody  i dyplomy wręczono uczestnikom ATA 2013, oraz działaczom i animatorom kultury 19 maja 2013 roku, a wręczali je przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego (wicestarosta Andrzej Spór) i Urzędu Miejskiego w Namysłowie (przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Iwanyszczuk oraz wiceburmistrz Andrzej Galla) a także dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Adam Zając.

Artystyczną oprawę uroczystości tworzyły zespoły NOK: „Namysłowiacy”, zespół wokalny „Filcoki”, zespół taneczny „Crasch” oraz wykonawcy indywidualni: Zdzisław Troska – gitara klasyczna, Małgorzata Jaźwa oraz Patryk Dybka - wokal. 

 

Kazimierz Jakubowski