NAMYSŁOWSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

DO SWOICH KLUBÓW, ZESPOŁÓW

I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ:

 

 

1. NAMYSŁOWSKA ORKIESTRA DĘTA                                                                                                                                                         

   ( Spotkania: scena NOK, w poniedziałek, godz. 16.00, Opiekun: Antoni Szydłowski )

 

2. KOŁO SZACHOWE                                                                                                                                                                                                             

    (Spotkania: Świetlica Osiedlowa przy dworcu PKP, w piątek, godz. 16.00, Opiekun: Gabriel Płonka)

       nauka od podstaw i doskonalenie umiejętności

 

3. SEKCJA BRYDŻOWA                                                                                                                                                                                                    

   (Spotkania: Świetlica Osiedlowa przy dworcu PKP, w czwartek, godz. 16.00, Opiekun: Gabriel Płonka)

     nauka od podstaw i doskonalenie umiejętności

 

4. KOŁO ANIMACJI  - formy plastyczno - muzyczno - ruchowe                                                                                                                                 

    (w zależności od potrzeb: Miejsce: scena + imprezy plenerowe, Instruktor: Mariola Maryniak)

 

5. STUDIO PIOSENKI - soliści i zespoły wokalne

   (Spotkania: scena NOK, od wtorku do soboty, od godz. 14.00, Opiekun: Ryszard Radomiński)

 

6. KOŁO TAŃCA NOWOCZESNEGO – ZESPOŁY:  „CRASH” i „MINI CRASH”

    (Spotkania: scena NOK, sala gimnastyczna  Gimnazjum 1, w czwartki i soboty,  Opiekun: Anna Kraus)

 

7. KLUB WSCHODNICH SZTUK WALKI „BUSHI” - sztuka samoobrony, origami, ceremonia herbaciana - chado,  medytacja itp.

(Spotkania: Dojo - piwnice Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Opiekun: Krzysztof Jankowiak )

 

8. ZESPÓŁ WOKALNY: „GAMA”                                                                                                                                                                                            

   (Spotkania:  Szkoła Podstawowa nr 4, Uczestnicy: uczniowie SP 4, Opiekun: Kazimierz Fiała)

 

9. ZESPOŁY TANECZNE: „MINI BIEDRONKI”, „BIEDRONKI”, „MINI FANKI”, „FANKI”, „MAŻORETKI”

    (Spotkania:  Szkoła Podstawowa nr 3, Uczestnicy: uczniowie SP 3, Opiekun: Zofia Bachrynowska)

 

10.ZESPOŁY TANECZNO – WOKALNE: „KLEKSIK”

    (Spotkania:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, Uczestnicy: uczniowie ZSP Głuszyna, Opiekun: Joanna Łowkiel)

 

11.ZESPÓŁ „SKOWRONKI PRZECZOWSKIE”                                                                                                                                    

    (Spotkania:  Świetlica wiejska w Przeczowie , Opiekun: Zygmunt Hofbauer)

 

12.ZESPÓŁ WOKALNY „NAMYSŁOWIACY”

    (Spotkania:  scena NOK, poniedziałek godz. 15.30 , Opiekun: Ryszard Radomiński, Janina Dominik)

 

13.KOŁO TAŃCA BREAKDANCE „FUNDAMENTY STYLU”

     (Spotkania:  hol NOK, wtorek lub piątek godz. 16.00 , Opiekun: Wojciech Dziedzic )

 

14.KLUB MŁODYCH TWÓRCÓW „WENA”                                                                                                                                                                                                                                                                     

    (Spotkania: Biblioteka, piątek, godz. 15.00, Opiekun: Kazimierz Jakubowski)

 

15.ZESPOŁY MUZYCZNE: Terra, Taumaturgia, Chakra, Different, Overhead, The New Shadows, Graveir, Side Efect, Guarana

(Spotkania: scena i pomieszczenia piwniczne NOK, od wtorku do soboty, Opiekun: Ryszard Radomiński)

    

16.NAMYSŁOWSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW                                                                

  (w zależności od potrzeb, Opiekun: Ryszard Radomiński )

 

17.ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - świetlica wiejska MINKOWSKIE

   (ferie zimowe, wakacje letnie, ferie świątecznie, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.  - Opiekun: Renata Połaciak)

 

 

18. ZESPÓŁ WOKALNY „GŁUSZYNIANKI”  

  (zespół spotyka się, ćwiczy i występuje okazjonalnie - Spotkania: świetlica wiejska w Głuszynie) Opiekun: Jadwiga Kowalska)

 

 

Zajęcia w w/w kołach prowadzone są od września do czerwca  (10 miesięcy).

Szczegółowych informacji udziela : główny instruktor NOK – mgr Jacek Korzeń  tel. 77 / 4 100 566,  mobile: 50 70 99